آگهی
  • عضویت

ارزیابی انطباق محصول
PDF
چاپ
نامه الکترونیک
Featured
شنبه 07 مرداد 1391 ساعت 13:09

شرکت هیرسا کیفیت آمادگی انجام فرآیند ارزیابی انطباق محصول را دارا می باشد. ارزیابی انطباق محصول فرایندی است که با هدف اثبات ادعای پدیدآورنده محصول در خصوص انطباق کلیه فرایندهای طراحی، ساخت و کنترل کیفیت با استانداردهای مربوطه صورت می گیرد. طی این فرآیند، محصول از لحاظ مطابقت با تمامی الزامات و استانداردهای لازم مورد ممیزی و بازرسی قرار گرفته و در صورت موفقیت در این ارزیابی ها، «گواهی نامه انطباق محصول » برای آن صادر می شود.

 

مراحل اجرایی فرایند ارزیابی انطباق محصول، به شرح زیر است:

تعیین معیار یا استاندارد ارزیابی برای محصول مورد نظر

بررسی مستندات کنترل کیفیت، فرایندهای تولید، مستندات فنی محصول و استانداردها یا قواعد مبنا جهت کنترل کیفیت

ارزیابی فرایندهای تولید/کنترل کیفیت در محل کارخانه به منظور بررسی اجرای الزامات استاندارد و یا روش های اجرایی مرتبط در کارخانه

نمونه برداری از محصول در حضور کارشناس متخصص بر اساس تست ها و آزمایش های لازم  و مطابق با معیارهای تعیین شده

نظارت بر انجام آزمایشها و آزمو نها در آزمایشگاه های مستقل و یا آزمایشگاه معتبر سازنده محصول

تعیین اقدامات اصلاحی در صورت وجود کاستی در فرایند تولید / کنترل کیفی محصول و اعلام آن به سازمان

ارزیابی انطباق نتایج آزمون ها با الزامات معیار مورد استفاده

جهت ارایه درخواست و کسب اطلاعات بیشتر می توانید با 88806088-021 و فکس 88898593-021  تماس حاصل فرمایید.

آخرین به روز رسانی در شنبه 07 مرداد 1391 ساعت 13:39
 

پرداخت آنلاین PHQ

مبلغ مورد نظر را وارد نمایید.سپس وارد مرکزپرداخت سایت می شوید
تومان