آگهی
  • عضویت

نحوه کار آسانسور
PDF
چاپ
نامه الکترونیک
Featured
شنبه 28 مرداد 1391 ساعت 10:02

کابلهاي فولادي از يک طرف به بالاي اتاقک و از طرف ديگر به قاب وزنه تعادل متصل مي شوند.وزنه تعادل ازميزان بار روي موتور الکتريکي به اندازه اختلاف وزن موجود ميان اتاقک همراه با بار و وزنه تعادل يا اصطکاک کم مي کند.اين اختلاف وزن را ((بار غير متعادل))مي نامند.

وزنه تعادل معمولاً ۴۰ تا ۵۰ درصد وزن اتاقک به علاوه بار آن و اصطکاک وزن دارد. اصطکاک معمولاً ۲۰ درصد وزنه تعادل است.

انواع کابل کشي:

-کشش تک رشته اي:

اين شکل از کابل کشي معمولاً همراه با ماشينهاي گير بکسي به کارمي رود، اما از آن مي توان براي ماشينهاي بدون گيربکس با سرعتهاي پايين تر ۱.۷۵ تا ۲.۵متر بر ثانيه نيز استفاده کرد.در اين دو حالت معمولاً زاويه تماس کابل فولادي باقرقره محرک به ترتيب ۱۴۰ و ۱۸۰ است.

قرقره محرک به ندرت از چنان قطري برخوردار است که در فاصله مياني مرکز اتاقک و وزنه تعادل قرار گيرد،به همين دليل استفاده از قرقره انحراف ضرورت پيدا مي کند.

۲-کشش دو رشته اي:

چون استفاده از قرقره انحراف خطر لغزش کابل فولادي را در نتيجه کاهش سطح اصطکاک کابل با قرقره محرک افزايش مي دهد ، مي توان از قرقره دو رشته اي استفاده کرد.از اين روش در آسانسورهاي پر سرعت وسنگين بار استفاده مي شود

۳-کابل کشي ۲ به ۱ :

از اين روش گاهي به همراه ما شينهاي گيربکسي در سرعتهاي پايين تر اتاقک يعني در حدود ۱.۷۵ تا ۳ متر بر ثانيه استفاده مي شود.در اين حالت سرعت اتاقک و وزنه تعادل نصف سرعت محيطي قرقره محرک است و اين بار روي قرقره را به نصف کاهش مي دهد وامکان استفاده از موتورهاي پر سرعت را فراهم مي سازد که نسبت به موتورهاي کم سرعت ارزانتراند.

۴-کابل کشي ۳ به ۱:

از اين نوع کابل کشي براي آسانسورهاي سنگين کالا در مواردي استفاده مي شود که بايد توان موتوروفشار روي ياتاقانها راکم کرد.

۵-کابلهاي توازن:

در ساختمانهاي بلند بالاتر از ده طبقه،بار کابل فولادي که در حين حرکت اتاقک از آن به وزنه تعادل(و بر عکس)منتقل مي شود مقدار قابل توجهي است و با رسيدن اتاقک به بالا، بار کابل سيمي به وزنه تعادل منتقل مي گردد.براي توازن و کاهش اين پديده،به قسمت تحتاني اتاقک و وزنه تعادل، کابلهاي توازن متصل مي گردد. براي جاي دادن کابلهاي توازن به يک گودال عميق تر نياز است.

اتاق ماشين آلات در سطح پايين

در صورتي که اتاق ماشين آلات در يک طبقه مياني يا در کف چاه آسانسور واقع شود به کابل سيمي طويلتري احتياج است ودر اين حالت کابل از دور قرقره هاي بيشتري عبور مي کند که اين خود به مقاومت اصطکاکي بالاتر و ضرورت کار نگهداري بيشتر منجر مي گردد. اما چنانچه اتاق ماشين آلات در طبقه همکف قرار گيرد، چاه آسانسور از وزن ماشينهاي کابل پيچي و تجهيزات کنترل خلاص مي شود. موقعيت اتاق ماشين آلات مسيله نفوذ دال بام و هوابندي را نيز منتفي مي سازد.

محرک استونه اي:

در اين شکل کابل در جهت حرکت عقربه هاي ساعت و کابل ديگر در خلاف جهت حرکت عقربه هاي ساعت به دور يک استوانه مي پيچد، بنابر اين زماني که کابل به دور استوانه مي پيچد ، کابل ديگر از دور آن باز مي شود ، نقطه ضعف محرک استوانه اي آن است که با افزايش ارتفاع ،استوانه بزرگ و سنگين مي شود و بنا بر اين استفاده از اين سيستم به ارتفاع حداکثر ۳۰ محدود مي گردد.

کابلهاي سيمي :

اين نوع ازکابلهاي مورد استفاده، کابلهاي سيم فولادي با مقاومت کششي بالا هستند و تعداد کابلهاي هر آسانسور بين ۴ تا ۱۲ عدد است . قطر کابلها ۹ تا ۱۹ ميليمتر و ضريب ايمني آنها ۱۰ است.

موتورهاي کابل پيچي:

درصورتي که نيروي محرکه انتقالي به قرقره کششي از طريق يک چرخ دنده حلزوني باشد،موتور از «نوع گيربکسي»است. اما چنانچه نيروي محرکه از طريق اتصال مستقيم از موتور به قرقره کشش منتقل گردد،موتور از«نوع بدون گير بکس» است. توان موتورهاي بدون گير بکس از۲۲تا ۸۳کيلو وات متفاوت است،اما موتورهاي گير بکسي کشش از توان۳ تا ۳۰ کيلو وات برخوردارند.

موتورهاي گير بکسي تک سرعته کشش:

اين نوع موتور شامل يک چرخدنده حلزوني است و با برق مستقيم يا متناوب کار مي کند.زماني که اتاقک به فاصله کمي از پا گرد طبقات ميرسد،ترمز به صورت اتوماتيک عمل مي کند تا اتاقک به شکل آرامي متوقف شود.

موتورهاي گير بکسي دو سرعته کشش:

در اين حالت از يک موتور با دو سيستم سيم پيچ جداگانه يا از دو موتور جداگانه استفاده مي شود .در زمان شروع،موتور با سيم پيچ پر سرعت به کارمي افتدو براي محدود کردن جريان،يک مقاومت بصورت سري به آنها متصل است.شتاب گيري آرام اتاقک با کاهش تدريجي ميدان مقاومت صورت مي گيرد.با نزديک شدن به پا گرد طبقه،موتور يا سيم پيچ پر سرعت از کار مي افتدوموتور با سيم پيچ کم سرعت متصل به چوک به کار مي افتد.سرعت اتاقک تا رسيدن به فاصله کمي از پا گرد به صورت تدريجي کاهش مي يابدودر اين زمان جريان برق قطع مي شود و ترمز به صورت اتوماتيک اتاقک را به آرامي متوقف مي سازد.

موتورهاي گير بکسي ولتاژ متغير کشش:

در سيستم ولتاژ متغير مزايايي وجود دارد که با ديگر سيستمها نمي توان به آن دست يافت.شتاب گيري مثبت ومنفي بسيار آرام،اين سيستم را نسبت به سيستمهاي يک يا دو سرعته برتر مي سازد.تجهيزات اين سيستم شامل موتوري با برق متناوب است که برق مستقيم موتور محرک ماشين گير بکسي را تأمين مي‌کند.

موتورهاي بدون گير بکس ولتاژ متغير کشش:

وجود اين تجهيزات براي آسانسور هاي پرسرعتي با سرعت ۱.۷۵ متر بر ثانيه و بالاتر بسيار مهم است. اين تجهيزات بيانگر بهترين روش جديد در برآورنده ساختن شرايط ترافيکي با کارآيي بالا است.

براي شتاب گيري آرام،در مدار ميدان ژنراتور از رگولاتور تنظيم کننده اي استفاده مي شودکه بازده خروجي ژنراتور را کنترل مي کند.يک مقاومت متغير در مدار ميدان به تدريج ميزان مقاومت را کاهش و ولتاز ژنراتور را افزايش مي دهد تا اتاقک آسانسور باشتاب گيري آرام به سرعت کامل برسد. با ايجاد سرعت کامل، ولتاژ ژنراتور تا کاهش سرعت اتاقک ثابت باقي مي ماند.براي کاهش سرعت و توقف اتاقک از يک مجموعه کليد القايي استفاده مي شود.ترمزها تنها در زمان ثابت بودن اتاقک عمل مي کنند.

ترمزها:

براي انواع تجهيزات ماشيني آسانسور وجود يک ترمز برقي- مکانيکي با عملکرد ايمني در زمان قطع برق ضرورت دارد.زماني که آسانسور در حال حرکت است،کفشکهاي ترمز به صورت برقي- مکانيکي از استوانه ترمز فاصله مي گيرند،يعني بر نيروي فنرهاي لوله اي يا صفحه اي ترمز در زما ن ثابت بودن اتاقک غلبه مي شود. قطع جريان برق سبب به کار افتادن ترمز مي شود و بنا براين در موقع رفتن برق ترمزها ايمني ايجاد مي کنند.

اتاق ماشين آلات:

در موارد ممکن،اتاق ماشين آلات را بايد در بالاي چاه آسانسور قرار داد،،اين مکان بالاترين کارايي را ايجاد مي کند .اين اتاق را بايد تهويه کرد و با عايق کردن پايه بتني ماشين آلات از ديوارها و کف به کمک صفحات چوب پنبه فشرده ،به مسيله انتقال صوت توجه نمود. وجود يک تير بالابر سقفي درست در بالاي ماشين آلات براي نصب يا پياده کردن تجهيزات ضروري است ودر داخل کف در بالاي پا گرد نيز بايد يک دريچه دسترسي ايجاد کرد تا از طريق آن بتوان تجهيزات را در صورت ضرورت جهت تعمير يا تعويض پايين برد.براي اين اتاق بايد يک در قفل دار نصب کرد و وجود فضاي کافي جهت کنترل کنندها، انتخاب کننده طبقات و ديگر تجهيزات ضروري است. دراين اتاق وجود پريز و تجهيزات روشنايي خوب ضرورت داردو استفاده کافي از نور طبيعي روز توصيه ميشود.دماي اتاق نبايد از۱۰ درجه کمتر و از ۴۰ درجه بيشتر شود و براي اين منظور وجود امکانات گر مايش و تهويه ضروري است . براي پرهيز از ايجاد گرد و غبار بايد ديوارها،سقف و کف را رنگ کرد،چرا که گرد.

جهت ارایه درخواست و کسب اطلاعات بیشتر می توانید با 88806088-021 و فکس 88898593-021  تماس حاصل فرمایید.

 

آخرین به روز رسانی در پنجشنبه 11 مهر 1392 ساعت 11:24
 

پرداخت آنلاین PHQ

مبلغ مورد نظر را وارد نمایید.سپس وارد مرکزپرداخت سایت می شوید
تومان