آگهی
  • عضویت

مدارك مورد نياز براي تشكيل پرونده هاي صادراتي
PDF
چاپ
نامه الکترونیک
Featured
سه شنبه 02 خرداد 1391 ساعت 17:06

مدارك مورد نياز براي تشكيل پرونده هاي صادراتي توسط شرکت بازرسی فنی هیرسا کیفیت پاسارگاد

1- درخواست كتبي صاحب كالا يا فروشنده (صادر كننده) از شركت بازرسي جهت ارجاع كار بازرسي
2- تصوير اعتبار اسنادي و اصلاحيه هاي بعدي آن (در صورت وجود)
3- تصوير پرفورما و اصلاحات بعدي آن (در صورت وجود)
مدارك مورد نياز براي تشكيل پرونده هاي صادراتي توسط شرکت بازرسی فنی هیرسا کیفیت پاسارگاد  1- درخواست كتبي صاحب كالا يا فروشنده (صادر كننده) از شركت بازرسي جهت ارجاع كار بازرسي 2- تصوير اعتبار اسنادي و اصلاحيه هاي بعدي آن (در صورت وجود) 3- تصوير پرفورما و اصلاحات بعدي آن (در صورت وجود) 4- تصوير ليست بسته بندي 5- تصوير قرارداد با خريدار 6- تصوير مشخصات فيزيكي و شيميايي كالاي صادراتي 7- برگ نتايج آزمون نمونه كالاي صادراتي
4- تصوير ليست بسته بندي
5- تصوير قرارداد با خريدار
6- تصوير مشخصات فيزيكي و شيميايي كالاي صادراتي
7- برگ نتايج آزمون نمونه كالاي صادراتي


آخرین به روز رسانی در پنجشنبه 11 مهر 1392 ساعت 11:10
 

پرداخت آنلاین PHQ

مبلغ مورد نظر را وارد نمایید.سپس وارد مرکزپرداخت سایت می شوید
تومان