آگهی
 • عضویت

مدارک لازم جهت صدور گواهی VOC,COI
PDF
چاپ
نامه الکترونیک
FeaturedPopular
سه شنبه 02 خرداد 1391 ساعت 16:46

مدارک لازم جهت صدور گواهی VOC,COI   توسط شرکت بازرسی هیرسا کیفیت پاسارگاد

1-    درخواست کتبی خریدار کالا جهت بازرسی و انعقاد قرارداد

2-    کپی اعتبار اسنادی یا برات وصولی و اصلاحیه های بعدی آن (در صورت وجود)

3-    کپی پروفرما و اصلاحیه های آن (در صورت وجود) (Performa Invoice)

4-    کپی لیست بسته بندی (Packing List)مدارک لازم جهت صدور گواهی VOC,COI  توسط شرکت بازرسی هیرسا کیفیت پاسارگاد 1-  درخواست کتبی خریدار کالا جهت بازرسی و انعقاد قرارداد 2-  کپی اعتبار اسنادی یا برات وصولی و اصلاحیه های بعدی آن (در صورت وجود) 3-  کپی پروفرما و اصلاحیه های آن (در صورت وجود) (Performa Invoice) 4-  کپی لیست بسته بندی (Packing List) 5-  کپی فاکتور (Invoice) 6-  شماره استاندارد ملی یا بین المللی و شماره تعرفه 7-  کپی گواهی مبدا 8-  ارائه اظهارنامه مبنی بر تایید انطباق کالا با استاندارد یا ضوابط فنی توسط تولید کننده یا عرضه کننده کالا مرتبط با کالای موضوع فاکتور یا SD,MD - L/C 9-  اصل تست ریپورت که آزمون در آزمایشگاه مورد تائید صورت پذیرفته است.

5-    کپی فاکتور (Invoice)

6-    شماره استاندارد ملی یا بین المللی و شماره تعرفه

7-    کپی گواهی مبدا

8-    ارائه اظهارنامه مبنی بر تایید انطباق کالا با استاندارد یا ضوابط فنی توسط تولید کننده یا عرضه کننده کالا مرتبط با کالای موضوع فاکتور یا SD,MD - L/C

9-    اصل تست ریپورت که آزمون در آزمایشگاه مورد تائید صورت پذیرفته است.

آخرین به روز رسانی در پنجشنبه 11 مهر 1392 ساعت 11:10
 

پرداخت آنلاین PHQ

مبلغ مورد نظر را وارد نمایید.سپس وارد مرکزپرداخت سایت می شوید
تومان