برگزاری دوره های تخصصی بین المللی جرثقیل،  لیفتراک و بالابر  در ایران ، ترکیه و استانبول و کشورهای اروپا شمالی و اروپا غربی توسط PHQ Academy