اموزش فنی جرثقیل لیفتراک PHQ 02188930943

دوره های آموزشی PHQ

دوره آموزشی بازرسی – ایمنی و اپراتوری لیفتراک

دوره آموزشی بازرسی – ایمنی و اپراتوری لیفتراک در تاریخ 26 تیر ماه 1398 به مدت 8 ساعت برگزار شده است .

 

 

دوره های آتی ما را از طریق لینک زیر مشاهده فرمایید :

 

تقویم سال ۱۳۹۹-۱۳۹۸به آدرس زیر قابل مشاهده است.
https://phq.ir/new/تقویم-آموزش-فنی-جرثقیل-لیفتراک-۱۳۹۸-phq/

دوره های زیر با تقاضای مشتری در محل سازمان مشتری قابل برگزاری می باشد .
https://phq.ir/new/4110-2/
دوره های آموزشی شرکت PHQ

دوره آموزشی اپراتوری انواع جرثقیل

دوره اپراتوری انواع جرثقیل در 29 خرداد سال 1398 برگزار شد .

 

شما می توانید از طریق تقویم آموزشی شرکت PHQ ، از اطلاعات دوره های بعدی آگاه شوید .

 

تقویم سال ۱۳۹۹-۱۳۹۸به آدرس زیر قابل مشاهده است.
https://phq.ir/new/تقویم-آموزش-فنی-جرثقیل-لیفتراک-۱۳۹۸-phq/

دوره های زیر با تقاضای مشتری در محل سازمان مشتری قابل برگزاری می باشد .
https://phq.ir/new/4110-2/
تلفن های تماس :
02188930943
09128898594

 

دوره های آموزشی PHQ

دوره آموزشی ایمنی و بازرسی تاور کرین

دوره ایمنی و بازرسی تاور کرین در تاریخ 31 اردیبهشت ماه 1399 به مدت 8 ساعت برگزار شد .

 

 

دوره های آموزشی مورد تقاضای مشتریان ، در محل سازمان متقاضی نیز قابل برگزاری می باشد .

 

تقویم سال ۱۳۹۹به آدرس زیر قابل مشاهده است.

https://phq.ir/new/دوره-آموزشی-ایمنی-و-بازرسی-انواع-جرثقی/

دوره های زیر با تقاضای مشتری در محل سازمان مشتری قابل برگزاری می باشد .
https://phq.ir/new/4110-2/

تلفن تماس :

۰۲۱۸۸۹۳۰۹۴۳