مرور رده

لیست دوره های آموزشی PHQ

برگزاری دوره های آموزشی
برگزاری دوره های آموزشی توسط PHQ

برگزاری دوره های آموزشی جرثقیل متحرک

  برگزاری دوره های آموزشی جرثقیل متحرک با کد 200  دوره مقدماتی بازرسی و ایمنی جرثقیل متحرک کارگاهی 201 دوره تخصصی بازرسی و ایمنی جرثقیل متحرک کارگاهی 202 دوره مقدماتی ایمنی جرثقیل متحرک کارگاهی 203 دوره تخصصی ایمنی جرثقیل متحرک کارگاهی…

برگزاری دوره های آموزشی جرثقیل سقفی

دوره مقدماتی بازرسی و ایمنی  جرثقیل سقفی 101 دوره تخصصی بازرسی و ایمنی  جرثقیل سقفی 102 دوره مقدماتی ایمنی  جرثقیل سقفی 103 دوره تخصصی ایمنی  جرثقیل سقفی 104 دوره مقدماتی بازرسی جرثقیل سقفی 105 دوره تخصصی بازرسی جرثقیل سقفی 106 دوره…

دوره های آموزشی آکادمی PHQ

PHQ Academy با سال ها تجربه تخصصی در حوزه اموزشی و دارای سیستم بین المللی آموزشی دارای تقویم برگزاری ماهانه و بیش ۱۲۰ دوره تخصصی می باشد. درون سازمانی و در محل شما یا دوره های انلاین یا دوره های ماهانه مطابق تقویم اموزشی در محل ما با موضوع…
× به ما واتساپ whatsapp بفرستید