دانلود رایگان جزوه کامل اصول ریگری

 

دانلود رایگان جزوه اصول ایمنی ریگری – توسط PHQ accademy

 

دانلود رایگان جزوه تجهیزات باربرداری – توسط PHQ accademy

 

دانلود رایگان جزوه تصویری کلایمر و بالابر کارگاهی – توسط PHQ accademy

 

دانلود رایگان جزوه تصویری جدول بار –  توسط PHQ accademy

دانلود رایگان تصویری تعمیر و نگهداری جرثقیل سقفی 3-1 – توسط  PHQ accademy

 

 

دانلود رایگان تصویری تعمیر و نگهداری جرثقیل سقفی 3-2 – توسط  PHQ accademy

 

 

دانلود رایگان تصویری تعمیر و نگهداری جرثقیل سقفی 3-3 – توسط  PHQ accademy

 

 

دانلود رایگان تصویری لیفتینگ پلن مقدماتی –  توسط  PHQ accademy

 

 

دانلود تصویری لیفتینگ پلن پیشرفته 2-1 –  توسط  PHQ accademy

 

 

دانلود تصویری لیفتینگ پلن پیشرفته 2-2 –  توسط PHQ accademy