بازرسی تجهیزات کمک بالابری
بازرسی تجهیزات کمک بالابری (RIGGING) از موارد بسیار مهم در جابجایی بار می باشد.
اگر  تجهیزات کمک بالابری معیوب باشند خطرات و ریسک جابجایی بار بسیار افزایش می یابد.
بازرسی تجهیزات کمک بالابری با توجه به استانداردهای بین المللی و  Rigging&nbsp صورت می پذیرد و
وضعیت هر یک از تجهیزات و قطعات کاملا مجزا مشخص می گردد.
شرکت PHQ مطابق با الزامات وزارت صنعت،معدن و تجارت، وزارت تعاون، کار و
رفاه اجتماعی و سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی و همچنین
الزامات مشخص شده در سیستم های مدیریت از جمله HSE-MS و OHSAS 18001:2007
آمادگی بازرسی تجهیزات کمک بالابری و صدور گواهی سلامت تجهیزات کمک بالابری  را دارا
می باشد.
بازرسی بلوک قرقره ها (block)
بازرسی  هوک
بازرسی وایر راب اسلینگ (wire slings)
بازرسی قلاب (swivels)
بازرسی زنجیر
بازرسی شکل (shackle)
بازرسی تسمه

 

بازرسی انواع وایرها از نظر :
ساختار رشته ها
جنس
نوع روکش
تعداد رشته ها
نحوه بستن
بر اساس استاندارد DOE

فرم استعلام آنلاین بازرسی

ما جهت تسریع در فرایند جواب دهی شما سیستم انلاین استعلام هزینه بازرسی رو ایجاد کرده ایم. خواهشمند هستیم ، شرکت های بازرس همکار صرفا در فرم استعلام مشخصات واقعی درج نمایند. ما همواره تلاش در ارایه بهترین خدمات را به جامعه مشتریان از جمله شرکت های بازرس همکار را داریم . واتساپ ۰۹۱۲۱۱۵۴۳۱۸
  • تعداد تقریبی دستگاه ها جهت بازرسی