بازرسی فنی

خدمات PHQ

- تقاضای کارشناسی خرید در زمینه بالابر و اخذ گواهی سلامت - تقاضای کارشناسی خرید در زمینه بالابر و اخذ گواهی سلامت…

خدمات بازرسی PHQ

شرکت PHQ ارائه دهنده خدمات بازرسی در زمینه جرثقیل ها ( سقفی ، ماشینی ، برجی ) ، لیفتراک ها ، تجهیزات باربرداری و…
× به ما واتساپ whatsapp بفرستید