دوره های آموزشی آکادمی PHQ

برگزاری دوره های آموزشی

دوره های آموزشی آکادمی PHQ

PHQ Academy با سال ها تجربه تخصصی در حوزه اموزشی و دارای سیستم بین المللی آموزشی دارای تقویم برگزاری ماهانه و بیش ۱۲۰ دوره تخصصی می باشد. درون سازمانی و در محل شما یا دوره های انلاین یا دوره های ماهانه مطابق تقویم اموزشی در محل ما با موضوع جرثقیل سقفی متحرک  تاور کرین لیفتراک بازرسی فنی آموزشی ایمنی آموزشی اپراتوری دوره های مدیریتی در صورت نیاز به دوره ی آموزشی خارج از لیست موجود لطفا با شماره تلفن PHQ 02188930943 و یا تلفن متصل به شبکه های اجتماعی از جمله واتساپ 09121154318 تماس حاصل فرمایید .

این اعلان را به اشتراک گذارید

خدمات دوره های آموزشی همراه با سرتیفیکیت

 

[foogallery id=”4195″]

 

برگزاری دوره های آموزشی و آزمون های تخصصی ؛ اخذ گواهینامه و سرتیفیکیت

 

[foogallery id=”4147″]

 

*   برگزاری دوره های آموزشی جرثقیل سقفی با کد ۱۰۰  *
دوره مقدماتی بازرسی و ایمنی  جرثقیل سقفی کد دوره آموزشی ۱۰۱
دوره تخصصی بازرسی و ایمنی  جرثقیل سقفی کد دوره آموزشی ۱۰۲
دوره مقدماتی ایمنی  جرثقیل سقفی کد دوره آموزشی ۱۰۳
دوره تخصصی ایمنی  جرثقیل سقفی کد دوره آموزشی ۱۰۴
دوره مقدماتی بازرسی جرثقیل سقفی کد دوره آموزشی۱۰۵
دوره تخصصی بازرسی جرثقیل سقفی کد دوره آموزشی۱۰۶
دوره مقدماتی اپراتوری جرثقیل سقفی کد دوره آموزشی ۱۰۷
دوره تخصصی اپراتوری جرثقیل سقفی کد دوره آموزشی ۱۰۸
دوره مقدماتی تعمیرات و نگهداری جرثقیل سقفی کد دوره آموزشی۱۰۹
دوره تخصصی تعمیرات و نگهداری جرثقیل سقفی کد دوره آموزشی۱۱۰
دوره تخصصی ایمنی گنتری کرین کد دوره آموزشی ۱۱۱

 

[foogallery id=”4151″]

*  برگزاری دوره های آموزشی جرثقیل متحرک با کد ۲۰۰  *
دوره مقدماتی بازرسی و ایمنی جرثقیل متحرک کارگاهی کد دوره آموزشی ۲۰۱
دوره تخصصی بازرسی و ایمنی جرثقیل متحرک کارگاهی کد دوره آموزشی ۲۰۲
دوره مقدماتی ایمنی جرثقیل متحرک کارگاهی کد دوره آموزشی ۲۰۳
دوره تخصصی ایمنی جرثقیل متحرک کارگاهی کد دوره آموزشی ۲۰۴
دوره مقدماتی بازرسی جرثقیل متحرک کارگاهی کد دوره آموزشی ۲۰۵
دوره تخصصی بازرسی جرثقیل متحرک کارگاهی کد دوره آموزشی ۲۰۶
دوره مقدماتی اپراتوری جرثقیل متحرک کد دوره آموزشی۲۰۷
دوره تخصصی اپراتوری جرثقیل متحرک کد دوره آموزشی ۲۰۸
دوره مقدماتی تعمیرات و نگهداری جرثقیل متحرک کد دوره آموزشی ۲۰۹
دوره تخصصی تعمیرات و نگهداری جرثقیل متحرک کد دوره آموزشی ۲۱۰
آشنایی اولیه با اصول و مقدمات لیفتینگ پلن  کد دوره آموزشی۲۱۱
دوره تخصصی – تشریحات اصول تهیه لیفتینگ پلن با جرثقیل های متحرک و بوم خشک کد دوره آموزشی ۲۱۲

 

[foogallery id=”4158″]

 

*  برگزاری دوره های آموزشی تاور کرین / جرثقیل برجی با کد ۳۰۰  *

دوره مقدماتی بازرسی و ایمنی  جرثقیل برجی کد دوره آموزشی ۳۰۱
دوره تخصصی بازرسی و ایمنی  جرثقیل برجی کد دوره آموزشی۳۰۲
دوره مقدماتی ایمنی  جرثقیل برجی کد دوره آموزشی۳۰۳
دوره تخصصی ایمنی  جرثقیل برجی کد دوره آموزشی ۳۰۴
دوره مقدماتی بازرسی جرثقیل برجی کد دوره آموزشی۳۰۵
دوره تخصصی بازرسی جرثقیل برجی کد دوره آموزشی ۳۰۶
دوره مقدماتی اپراتوری جرثقیل برجی کد دوره آموزشی۳۰۷
دوره تخصصی اپراتوری جرثقیل برجی کد دوره آموزشی۳۰۸
دوره مقدماتی تعمیرات و نگهداری جرثقیل برجی کد دوره آموزشی ۳۰۹
دوره تخصصی تعمیرات و نگهداری جرثقیل برجی کد دوره آموزشی۳۱۰

 

 

[foogallery id=”4161″]

 

*  برگزاری دوره های آموزشی لیفتراک با کد ۴۰۰  *

دوره مقدماتی بازرسی و ایمنی لیفتراک کد دوره آموزشی۴۰۱
دوره تخصصی بازرسی و ایمنی لیفتراک کد دوره آموزشی۴۰۲
دوره مقدماتی ایمنی لیفتراک کد دوره آموزشی ۴۰۳
دوره تخصصی ایمنی لیفتراک کد دوره آموزشی۴۰۴
دوره مقدماتی بازرسی لیفتراک کد دوره آموزشی ۴۰۵
دوره تخصصی بازرسی لیفتراک کد دوره آموزشی ۴۰۶
دوره مقدماتی اپراتوری صحیح لیفتراک کد دوره آموزشی ۴۰۷
دوره تخصصی اپراتوری صحیح لیفتراک کد دوره آموزشی۴۰۸
دوره مقدماتی نگهداری و تعمیرات لیفتراک کد دوره آموزشی ۴۰۹
دوره تخصصی نگهداری و تعمیرات لیفتراک کد دوره آموزشی ۴۱۰
دوره مقدماتی نگهداری و تعمیرات در لیفتراک های برقی کد دوره آموزشی ۴۱۱
دوره تخصصی نگهداری و تعمیرات در لیفتراک های برقی کد دوره آموزشی ۴۱۲
دوره مقدماتی نگهداری و تعمیرات در لیفتراک های دیزلی و بنزینی کد دوره آموزشی ۴۱۳
دوره تخصصی نگهداری و تعمیرات در لیفتراک های دیزلی و بنزینی کد دوره آموزشی۴۱۴

 

[foogallery id=”4183″]

 

*  برگزاری دوره های آموزشی بازرسی فنی با کد ۵۰۰  *

دوره تخصصی بازرسی و ایمنی جامع جرثقیل ها کد دوره آموزشی۵۰۱
دوره تخصصی بازرسی جرثقیل های سکو و صنایع نفت و گاز کد دوره آموزشی ۵۰۲
دوره تخصصی بازرسی ادوات جانبی و تجهیزات باربرداری کد دوره آموزشی ۵۰۳
دوره تخصصی بازرسی و مهندسی پیچ و مهره و اتصالات فلزی کد دوره آموزشی ۵۰۴
دوره تخصصی بازرسی کالا و کنترل کیفیت در صنعت کد دوره آموزشی ۵۰۵
دوره تخصصی ساخت و بازرسی لوله های صنعت نفت و گاز کد دوره آموزشی ۵۰۶
دوره تخصصی بازرسی جوش و تهیه  WPS PQR دوره بازرسی فنی کد دوره آموزشی ۵۰۷

[foogallery id=”4186″]

 

*  برگزاری دوره های آموزشی ایمنی با کد ۶۰۰  *

دوره تخصصی ایمنی کار در ارتفاع کد دوره آموزشی۶۰۱
دوره تخصصی ایمنی ماشین آلات صنعتی کد دوره آموزشی ۶۰۲
دوره مقدماتی ایمنی ریچ استاکر کد دوره آموزشی۶۰۳
دوره تخصصی ایمنی ریچ استاکر کد دوره آموزشی۶۰۴
دوره تخصصی ایمنی عمومی کد دوره آموزشی۶۰۵
دوره تخصصی ایمنی برق کد دوره آموزشی ۶۰۶
دوره تخصصی پیاده سازی سیستم ایمنی کد دوره آموزشی ۶۰۷
دوره تخصصی شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک کد دوره آموزشی ۶۰۸
دوره تخصصی عوامل زیان آور محیط زیست کد دوره آموزشی۶۰۹
دوره تخصصی عوامل زیان آور محیط کار کد دوره آموزشی۶۱۰
دوره تخصصی ساید لیفت و تاپ لیفت کد دوره آموزشی ۶۱۱
دوره تخصصی اطفای حریق کد دوره آموزشی۶۱۲
دوره تخصصی ایمنی و بازرسی کلایمر کد دوره آموزشی ۶۱۳
دوره تخصصی ایمنی و بازرسی بالابرکارگاهی کد دوره آموزشی ۶۱۴

 

*  برگزاری دوره های آموزشی اپراتوری با کد ۷۰۰  *

دوره تخصصی اپراتوری و ریگری انواع جرثقیل کد دوره آموزشی ۷۰۱
دوره تخصصی اپراتوری ترانستینر کد دوره آموزشی ۷۰۲

 

[foogallery id=”4191″]

 

*  انواع دوره های مدیریتی با کد ۸۰۰  *

مدیریت پاداش کارانه کد دوره آموزشی۸۰۱
مدیریت عملکرد کد دوره آموزشی۸۰۲
مدیریت پاداش محوری کد دوره آموزشی ۸۰۳
مدیریت رضایت مشتری کد دوره آموزشی ۸۰۴
مدیریت تعالی سازمانی کد دوره آموزشی ۸۰۵
مدیریت پروژه کد دوره آموزشی۸۰۶
مدیریت تغییرات سازمانی کد دوره آموزشی۸۰۷
کلیات و مفاهیم دانش مدیر پروژه کد دوره آموزشی۸۰۸
اصول اساسی و مفاهیم کلیدی مدیریت پروژه کد دوره آموزشی ۸۰۹
مدیریت با رویکرد استاندارد کد دوره آموزشی ۸۱۰
مدیریت پسماند کد دوره آموزشی ۸۱۱
مدیریت طرح و برنامه کد دوره آموزشی ۸۱۲
یکپارچه سازی زمان و هزینه کد دوره آموزشی ۸۱۳
مدیریت و رفتار سازمانی درون پروژه کد دوره آموزشی۸۱۴
روش های تهیه presentation دوره مدیریتی کد دوره آموزشی ۸۱۵
تکنیک های موردنیاز در رهبری پروژه کد دوره آموزشی۸۱۶
مدیریت کیفیت کد دوره آموزشی ۸۱۷
پاداش انگیزش کد دوره آموزشی۸۱۸
ارتباطات اثربخش سازمانی مهارت های ارتباطی و رفتار سازمانی کد دوره آموزشی۸۱۹
مدیریت رضایتمندی مشتری و شکایات براساس iso10002,iso10004 دوره مدیریتی کد دوره آموزشی ۸۲۰
شناخت روش های کاهش هزینه کد دوره آموزشی ۸۲۱
مدیریت عملکرد – حوزه ی بانکی کد دوره آموزشی۸۲۲
مدیریت فرایند BPM دوره مدیریتی کد دوره آموزشی۸۲۳
آشنایی با فرایند منابع انسانی کد دوره آموزشی۸۲۴
مدیریت کسب و کار کد دوره آموزشی ۸۲۵

 

[foogallery id=”5683″]

 

انواع دوره های آموزشی ماشین آلات سنگین با کد ۹۰۰*

اصول فنی و استاندارد کار با غلطک ها کد دوره آموزشی ۹۰۱

 

تماس با PHQ

راه های ارتباط با ما: آدرس دفتر مرکزی : تهران – میدان ولیعصر (عج)، خیابان کریم خان زند،خیابان به آفرین، کوچه ششم، پلاک ۴، طبقه ۲ مشاور۰۲۱: ۰۲۱۶۶۷۴۲۸۳۷تلفن تماس : ۰۲۱۸۸۹۳۰۹۴۳شماره فکس: ۰۲۱۸۶۰۳۴۵۹۵تلفن مدیریت: ۰۹۱۲۱۱۵۴۳۱۸

فرم تقاضای بازرسی آنلاین

ما جهت تسریع در فرایند جواب دهی شما سیستم انلاین استعلام هزینه بازرسی رو ایجاد کرده ایم. خواهشمند هستیم ، شرکت های بازرس همکار صرفا در فرم استعلام مشخصات واقعی درج نمایند. ما همواره تلاش در ارایه بهترین خدمات را به جامعه مشتریان از جمله شرکت های بازرس همکار را داریم . واتساپ ۰۹۱۲۱۱۵۴۳۱۸

فرم تقاضا دوره آموزشی

برای تقاضای ثبت نام در دوره های آموزشی تک نفره یا گروهی فرم زیر را تکمیل کنید. ترجیحا از طریق واتس اپ ۰۹۱۲۱۱۵۴۳۱۸ می توانید در تماس باشید یا ۰۲۱۸۸۹۳۰۹۴۳ تقویم آموزش فنی جرثقیل لیفتراک PHQ – 1399

برای کاوش بیشتر

Media

بازرسی ادوات باربرداری

بازرسی تمامی ادوات باربرداری زنجیر – شگل – تسمه – بشکه گیر – جغجغه – قلاب – وایر – و …….. ادوات باربرداری باربرداری شامل جابجایی بار با بارهایی از مبدا به مقصد است. در گذشته باربرداری بیشتر با دست و یا وسایلی مانند گاری انجام می‌شد. اما با گذشت

ادامه مطلب>>
News

بازرسی جرثقیل

بازرسی جرثقیل و لیفتراک تهران ، تبریز ، مشهد ، اصفهان ، شیراز ، کیش ، بندر عباس ، رشت ، کرمان ، کرمانشاه ، کرج گواهی سلامت دستگاه و سرتیفیکیت بازرسی فنی PHQ جرثقیل ، لیفتراک ، تاور کرین ، بالابر , …….. بازرسی توسط کارشناسان و بازرسین خبره

ادامه مطلب>>

فهرست مطالب

جهت ارتباط با ما

با ما تماس بگیرید و در تماس باشید

© کپی رایت - بازرسی فنی و مشاوره مهندسی PHQ هیرسا کیفیت مجری بانک لیفتینگ LiftingBank.com