PHQ Academy با سال ها تجربه تخصصی در حوزه اموزشی و دارای سیستم بین المللی آموزشی دارای تقویم برگزاری ماهانه و بیش ۱۲۰ دوره تخصصی می باشد درون سازمانی و در محل شما یا دوره های انلاین یا دوره های ماهانه مطابق تقویم اموزشی در محل ما با موضوع جرثقیل سقفی متحرک تاور کرین لیفتراک بازرسی فنی آموزشی ایمنی آموزشی اپراتوری دوره های مدیریتی

راه های ارتباط با ما:

تعمیر نگهداری جرثقیل متحرک
تعمیر نگهداری جرثقیل متحرک
قیمت اصلی 1,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 900,000 تومان است.
دوره تعمیر نگهداری لیفتراک
دوره تعمیر نگهداری لیفتراک
قیمت اصلی 1,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 900,000 تومان است.
ایمنی بازرسی جرثقیل متحرک
ایمنی بازرسی جرثقیل متحرک
قیمت اصلی 1,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 900,000 تومان است.
دوره عملی تعمیرات مخازن – لایه روبی – بازرسی
قیمت اصلی 4,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,000,000 تومان است.
دوره تخصصی برق تاورکرین
دوره تخصصی برق تاورکرین
قیمت اصلی 3,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,500,000 تومان است.
ایمنی و بازرسی انواع جرثقیل و لیفتراک
ایمنی و بازرسی انواع جرثقیل و لیفتراک
قیمت اصلی 4,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,600,000 تومان است.
اپراتوری لیفتراک
اپراتوری و ایمنی بازرسی لیفتراک
قیمت اصلی 1,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 900,000 تومان است.
لیفتینگ پلن
اصول تهیه لیفتینگ پلن مقدماتی، پیشرفته
قیمت اصلی 2,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,500,000 تومان است.
ساختمان سبز پایدار دوره آموزشی
قیمت اصلی 1,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 900,000 تومان است.