اصول اپراتوری فنی انواع جرثقیل (سقفی ـ تاور کرین -ماشینی)

سرفصل دوره اصول اپراتوری:

 

  1. بازدید های روزانه که بر عهده اپراتور می باشد
  2. بستن بار و زاویه آن
  3. آشنایی با تاثیر استفاده از سیم بکسل تسمه و یا زنجیر در بار برداری و میکرو سوئیچ های الکتریکال و مکانیکال در طول فلش
  4. الزامات و بازدیدهای روزانه اپراتور – قالب – شاریوت – گردان
  5. معرفی استانداردهای بازرسی فنی ASME و ISO در حوزه جرثقیل های برجی
  6. آشنایی کوتاه با گروه کاری جرثقیل
  7. موارد ایمنی و حیاتی در عملیات تست بار و اضافه بار
  8. آشنایی با نواحی باربرداری جرثقیل های برجی و کاربرد جدول بار و نحوه استفاده صحیح
  9. تشخیص در میزان خرابی تجهیزات (بکسل-زنجیر-تسمه – آیبلت )

هر دوره به صورت جداگانه قابلیت شرکت دارد .

تاورکرین

سقفی

متحرک

راه های ارتباطی ما :

 

www.phq.ir
۰۲۱۸۸۹۳۰۹۴۳
۰۹۱۲۸۸۹۸۵۹۴

2,500,000 تومان

بدون پاسخ

توضیحات دوره

اصول اپراتوری فنی انواع جرثقیل (سقفی ـ تاور کرین -ماشینی)

© کپی رایت - بازرسی فنی و مشاوره مهندسی PHQ هیرسا کیفیت مجری بانک لیفتینگ LiftingBank.com