ایمنی بازرسی کلایمر وبالابر کارگاهی

ایمنی بازرسی کلایمر وبالابر کارگاهی

دوره آفلاین تئوری ایمنی بازرسی کلایمر وبالابر کارگاهی مطابق با استانداردهای بین المللی و گواهی نامه پایان دوره در صورت قبولی در آزمون .

 

هزینه : 6۰۰ هزار تومان

 

دوره آفلاین شامل :

۱ – انواع بالابر های ساختمانی چیست ؟

۲ – موارد ایمنی نصب و بهره برداری بالابرهای ساختمانی و کلایمرها چه مواردی است ؟

۳ – کلایمرها و بالابرهای ساختمانی چگونه بازرسی و کنترل می شوند ؟

۴ – آیا کلایمرها در صنعت ساختمان ایمن هستند ؟

۵ – نگاهی بر حوادث بالابرها و کلایمرها در صنعت ساختمان .

۶ – قطع کن ها و ریموت سویچ در بالابرها و کلایمرها چه مواردی می باشند :

قطع کن های مکانیکی

قطع کن های الکتریکی

ریموت سویچ ها

راه ها ارتباطی

02188930943

09124353497

 

900,000 تومان

بدون پاسخ

توضیحات دوره

ایمنی بازرسی کلایمر وبالابر کارگاهی

دوره آفلاین تئوری ایمنی بازرسی کلایمر وبالابر کارگاهی مطابق با استانداردهای بین المللی و گواهی نامه پایان دوره در صورت قبولی در آزمون .

 

هزینه : 6۰۰ هزار تومان

 

دوره آفلاین شامل :

۱ – انواع بالابر های ساختمانی چیست ؟

۲ – موارد ایمنی نصب و بهره برداری بالابرهای ساختمانی و کلایمرها چه مواردی است ؟

۳ – کلایمرها و بالابرهای ساختمانی چگونه بازرسی و کنترل می شوند ؟

۴ – آیا کلایمرها در صنعت ساختمان ایمن هستند ؟

۵ – نگاهی بر حوادث بالابرها و کلایمرها در صنعت ساختمان .

۶ – قطع کن ها و ریموت سویچ در بالابرها و کلایمرها چه مواردی می باشند :

قطع کن های مکانیکی

قطع کن های الکتریکی

ریموت سویچ ها

© کپی رایت - بازرسی فنی و مشاوره مهندسی PHQ هیرسا کیفیت مجری بانک لیفتینگ LiftingBank.com