ایمنی و بازرسی انواع جرثقیل و لیفتراک

ایمنی و بازرسی انواع جرثقیل و لیفتراک ایمنی و بازرسی انواع جرثقیل و لیفتراک

۱- انواع جرثقیل
۲- واژه شناسی و اجزاي جرثقیلها
۳- دامنه و هدف بازرسی، استانداردها
۴- شرایط بازرس
۵- مركز ثقل و اهرم بندي
۶- نواحی مختلف باربرداري
۷- جدول بار و نحوه كار با آن
۸- بار خالص و بار ناخالص/ تعیین ظرفیت بوم وبازوي كمكی
۹- فواصل زمانی بازرسی
۱۰- بازرسی موارد عمومی
۱۱- بازرسی موارد ایمنی
۱۲- بازرسی اجزاي سازه اي
۱۳- بازرسی اجزاي مكانیزم بالابري
۱۴- بازرسی اجزاي مكانیكی و هیدرولیكی -۰۶آزمونهاي عملكردي
۱۵- طبقه بندي گروه و كلاس كاري
۱۶- نكات مهم در باربرداري
۱۷- آزمون هاي عملكردي
۱۸- آزمونهاي بار
۱۹- مدارک بازرسی، گزارش و گواهینامه

 

راه های ارتباطی

09121154318

02188930943

قیمت اصلی 4,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,600,000 تومان است.

بدون پاسخ

توضیحات دوره

ایمنی و بازرسی انواع جرثقیل و لیفتراک

© کپی رایت - بازرسی فنی و مشاوره مهندسی PHQ هیرسا کیفیت مجری بانک لیفتینگ LiftingBank.com