دوره ایمنی بازرسی تاورکرین

دوره ایمنی بازرسی تاورکرین

900,000 تومان

بدون پاسخ

توضیحات دوره

دوره ایمنی بازرسی تاورکرین

 

محتوای دوره بازرسي و ایمنی جرثقيل های برجی
Tower Crane
تاریخچه، ماهیت و کاربرد انواع جرثقیل سقفی
تقسیم بندی جرثقیل های برجی براساس استاندارد 7121BS و ASME
آشنایی با اجزاء تشکیل دهنده جرثقیل سقفی
آشنایی با انواع و ویژگی های جرثقیل برجی
عوامل موثر بر انتخاب نوع جرثقیل برجی برای انجام کار
آشنایی با جداول بار و نحوه صحیح خواندن آن
آشنایی با نحوه بازرسی تجهیزات و قطعات جرثقیل برجی
آشنایی با تست عملکردی جرثقیل
خطرات عمده هنگام کار با جرثقیل برجی
شناخت استانداردهای مرجع بازرسی و ایمنی جرثقیل برجی
موارد ایمنی هنگام برپایی و برچیدن جرثقیل های برجی
مالحظات ایمنی در حین باربرداری و کار با جرثقیل برجی
موارد ایمنی اپراتوری جرثقیل برجی
ارائه تصاویر و فیلمهای آموزشی مربوطه

راه های ارتباطی

09121154318

02188930943

© کپی رایت - بازرسی فنی و مشاوره مهندسی PHQ هیرسا کیفیت مجری بانک لیفتینگ LiftingBank.com