دوره ایمنی بازرسی جرثقیل سقفی

دوره ایمنی بازرسی جرثقیل سقفی

900,000 تومان

بدون پاسخ

توضیحات دوره

دوره ایمنی بازرسی جرثقیل سقفی

ایمنی و بازرسی انواع جرثقیل و لیفتراک

ایمنی و بازرسی انواع جرثقیل و لیفتراک

محتوای دوره بازرسي و ایمنی جرثقيل های سقفی ودروازه ای
Overhead Crane
شرح و تعریف انواع و اجزاء جرثقیل های سقفی
آشنایی با کالس بندی انواع جرثقیل ها براساس استانداردهای جهانی
ساختمان و نحوه عملکرد اجزای جرثقیل سقفی و دروازه ای
دامنه و هدف بازرسی ، استانداردها
نحوه تست و بازرسی فنی جرثقیل سقفی و دروازه ای
رویه ایمنی جرثقیل های سقفی و دروازه ای
رعایت نکات ایمنی حین عملیات باربرداری
آشنایی با آئین نامه وچک لیست های جرثقیل سقفی و دروازه ای
شناخت استانداردهای مرجع بازرسی و ایمنی جرثقیل سقفی
خطرات بالقوه و عوامل تاثیرگذار بر وقوع حوادث جرثقیل های سقفی
آشنایی با موارد بازرسی های عملیاتی روزانه و هفتگی جرثقیل های
سقفی مطابق استانداردهای مربوطه
موارد ایمنی قبل از شروع کار و حین کار با جرثقیل های سقفی
تشریح دستورالعمل های بازرسی جرثقیلهای سقفی
ارائه تصاویر و فیلمهای آموزشی مربوطه

راه های ارتباطی

09121154318

02188930943

© کپی رایت - بازرسی فنی و مشاوره مهندسی PHQ هیرسا کیفیت مجری بانک لیفتینگ LiftingBank.com