دوره ایمنی بازرسی لیفتراک

دوره ایمنی بازرسی لیفتراک

900,000 تومان

بدون پاسخ

توضیحات دوره

سرفصل و محتوای دوره آموزشی ایمنی و بازرسی لیفتراک
FORKLIFT

دوره ایمنی بازرسی لیفتراک
تعریف و تاریخچه لیفتراک
آشنایی با انواع لیفتراک و کاربردها
آشنایی با ساختمان ، اجزاء و قطعات لیفتراک
پایداری لیفتراک
نحوه بازرسی روزانه لیفتراک
آشنایی با چک لیست بازرسی و ایمنی لیفتراک
آشنایی با جدول باربرداری لیفتراک و مرکز ثقل
آشنایی با استاندارد ایمنی و بازرسی لیفتراک از جمله OSHA , ASME
آشنایی با اجزاء بحرانی لیفت تراکها بر اساس بندهای استاندارد
نحوه تست عملکرد لیفتراکها
بررسی حوادث اپراتوری لیفتراک و راهکارهای جلوگیری از آنها
عوامل واژگونی لیفتراک ها و نحوه جلوگیری از انها
راه کار های مقابله در زمان واژگونی لیفتراک
خطرات بالقوه و عوامل تاثیر گذار بر وقوع حوادث
نحوه تست و آزمون استاتیک و دینامیک باربرداری لیفتراک ها
آشنایی با الزامات ایمنی با لیفتراک
بررسی آیین نامه ماشین های لیفتراک وزارت کار و امور اجتماعی

راه های ارتباطی

09121154318

02188930943

© کپی رایت - بازرسی فنی و مشاوره مهندسی PHQ هیرسا کیفیت مجری بانک لیفتینگ LiftingBank.com