مرور برچسب

PHQ

بیمه اشخاص چیست ؟

بیمه اشخاص به سه دسته ی کلی ( بیمه اشخاص درمان ، بیمه اشخاص عمر ، بیمه اشخاص حوادث ) تقسیم میشود که هر کدام از آنها دارای مجموعه ای از بیمه هایی است که باعث آرامش جسمی ، دهنی و روحی میشود .
× به ما واتساپ whatsapp بفرستید