021 مشاور مشاور شما در زمینه قراردادهای تجاری بین المللی

ما به زبان های فارسی ، عربی ، روسی ، انگلیسی و چینی در کنار شما هستیم .

برای تجارت خارجی باید در ۵

 

 

مشاوره و همراهی مترجم در:

قرارداد خرید و فروش

قرارداد اعطای نمایندگی (فرانشیز)

قرارداد نمایندگی انحصاری فروش

قرارداد نمایندگی توزیع

قرارداد بیع متقابل (قرارداد بای‌بک)

قرارداد وارد کننده انحصاری

قرارداد توزیع کننده انحصاری

قرارداد فاینانس (تأمین مالی)

قرارداد حمل و نقل داخلی

قرارداد حمل و نقل بین المللی

قرارداد تولید خدمت یا محصول خاص

قرارداد صادرات قرارداد واردات