هرگونه نظر یا پیشنهاد نمایندگی ، تقدیر یا  انتقاد از عملکرد نمایندگان

مستقیما با تلفن 02186034860 داخلی ۷۰۰

یا واتساپ 09121154318

دفتر مرکزی : تهران 02186034860

تلفن PHQ تلفن بازرسی جرثقیل لیفتراک خرید لیفتراک فروش لیفتراک

86034860 دفتر تهران
و یا واتساپ 09121154318 تماس حاصل فرمایید
یا مستقیم از روی ایکون واتساپ در سمت راست پایین سایت کلیک نمایید

 

 

 

 

 

 

 

 

کد 21606 – نماینده موقت PHQ استان مازندران

کد 12342– نماینده  PHQ  استان چهارمحال و بختیاری

کد 3860 – نماینده  PHQ  استان یزد

نماینده  PHQ  استان کرمان در حال تمدید

نماینده  PHQ  استان هرمزگان در مرحله بازبینی

نماینده  PHQ  استان قزوین در حال اخذ