حوزه کودکان و انتشار کتاب و فیلم با موضوع فرهنگ سازی و آموزش اصول استاندارد و ایمنی جرثقیل ها به کودکان از سال ۱۳۸۹ در دستور کار PHQ kids قرار گرفته است .

آموزش جرثقیل برای کودک توسط عمو استاندارد جرثقیل بخش اول
https://www.aparat.com/v/o6Bc8

آموزش جرثقیل برای کودک توسط عمو استاندارد جرثقیل بخش دوم
https://www.aparat.com/v/3plVH?playlist=254599