Scissor Lifts

بازرسی بالابر اکاردئونی قیچی

اوووپس! نمی توانیم فرم شما را بیابیم.

 

بالابرهای هیدرولیکی

برخی از موارد بازرسی فنی بالابر قابل یدک توسط PHQ شامل موارد زیر می باشد:

 

 

اوووپس! نمی توانیم فرم شما را بیابیم.

 

Articulating Boom

برخی از موارد بازرسی فنی بالابر مفصلی توسط PHQ شامل موارد زیر می باشد:

 

 

اوووپس! نمی توانیم فرم شما را بیابیم.

 

بالابر

برخی از موارد بازرسی فنی بالابر نفربر توسط PHQ شامل موارد زیر می باشد:

 

 

اوووپس! نمی توانیم فرم شما را بیابیم.

 

[foogallery id=”4380″]

بازرسی فنی و گواهی سلامت تجهیزات باربرداری

اوووپس! نمی توانیم فرم شما را بیابیم.

سیستم ارتینگ

[foogallery id=”4371″]

 

بازرسی فنی و گواهی سلامت سیستم ارت
بازرسی فنی و گواهی سلامت ارتینگ

اوووپس! نمی توانیم فرم شما را بیابیم.