نوشته‌ها

ریگری

دوره آموزشی آنلاین ایمنی ریگری و اصول صحیح بستن بار

  مطابق با استانداردهای بین المللی و گواهی نامه پایان دوره در صورت قبولی در آزمون .

سرفصل دوره ایمنی ریگری و اصول صحیح بستن بار :

 1. سرفصل های دوره آموزشی سوپروایزری ریگری و اصول صحیح بستن بار
   شرایط و وظایف ریگر یا طناب بند
  – عالمت ده ) عامل ارتباط بین راننده و ریگر( کیست؟
  – موقعیت نامناسب ریگر
  – عالئم هشدار دهنده
  – هماهنگی بین ریگر و اپراتور
  – تجهیزات حفاظت فردی )وسایل حفاظت فردی ریگر(
  – وظایف، مسئولیت ها و نکات ایمنی ریگر
  – مخاطرات استفاده از تجهیزات معیوب توسط ریگر ونکات ایمنی آنها
  – ارائه عالئم ریگری (Signals Hand(انواع جرثقیل
   اصول باربرداری صحیح
   محاسبه تعیین وزن بار
   محاسبات ریاضی و فنی روش های جا به جایی بار و ایمن بستن بار
   بررسی تجهیزات باربرداری ) اسلینگ ها )تسمه ، زنجیر ، سیم بکسل (، قالب، شگل،
  شاهین، کرپی،آی بلت و … (
   عملیات باربرداری و روش های صحیح بستن بار
   نحوه محاسبه و انتخاب صحیح تجهیزات باربرداری
   بازرسی تجهیزات باربرداری
   بازرسی سیم بکسل
   آشنایی با قوانین و استاندارد ها در زمان بارگیری
   آشنایی با روش های صحیح و ناصحیح باربرداری
   نکات راجع به عدم مهار و سقوط بار
   انتخاب صحیح ابزار باربرداری
   نکات ایمنی توسط ریگر حین عملیات جابه جایی بار
   بررسی چک لیست و دستورالعمل های تجهیزات باربرداری جرثقیل ها
   ارائه تصاویر و فیلمهای آموزشی مربوطه

تعریف ریگر و چگونگی کارکرد آن:

برای تعریف کارکرد ریگر در حوزه باربری باید گفت، این افراد طی دانش‌های کسب نموده به چنان مهارت و توانایی دست‌یافته‌اند

که بدون بروز مشکل می‌توانند، سیم بکسل مناسب و زنجیر مقاوم را انتخاب نموده و بر نحوه بستن صحیح بار نظارت نمایند.

حتی آن‌ها بر چگونگی تخلیه اصولی بارها اشراف کامل داشته و با برقراری توازن و تعادل در بارها می‌کوشند، پروسه حساس بارگیری تا تخلیه را به‌سلامت سپری کنند.

بدین ترتیب برای آنکه بدانید، توانایی‌های ریگر چیست؟ باید گفت وی فردی بوده که در کنار تمامی جرثقیل‌های سبک و سنگین حضوری فعال داشته

تا از صحت انجام عملیات، مجریان عمرانی را مطمئن سازد. به همین دلیل به این افراد علاوه بر ریگر، سیم بکسل انداز یا کمک اپراتور نیز گفته می‌شود.

آشنایی با توانایی‌های ریگرها:

باوجود پیشرفت‌های عظیم فناوری در حوزه باربری هنوز هم نمی‌توان، مانع بروز اتفاقات هولناکی شد که مقصر اصلی آن اهمال و کم‌کاری ریگر است. بدین ترتیب حتی پیشرفته‌ترین جرثقیل‌ها نیز در کنار یک ریگر حرفه‌ای که آموزش را دیده می‌تواند، بهترین کارایی را از خود نشان دهد. بر مبنای این توضیحات ریگری را برای کار خود انتخاب نمایید که دارای این توانایی‌ها باشد.

   توانایی در برقراری ارتباطی هماهنگ با راننده جرثقیل

   اعتمادبه‌نفس بالا و دارای تجربه کافی

   گذران دوره‌های آموزشی و آشنایی به علائم مهم و حیاتی حوزه باربری

    اطلاع از ‌تمامی نکات ایمنی حین عملیات باربرداری

     تبحر کافی در سیم بکسل اندازی

      توانایی انجام کارگروهی

نحوه برگزاری دوره به صورت آنلاین آفلاین و درون سازمانی  میباشد
 
تاریخ برگزاری دوره 30 آذر ماه میباشد
 
هزینه برگزاری دوره 600 هزار تومان میباشد
راه های ارتباطی ما :
www.phq.ir
02188930943
09128898594
یا فرم

اوووپس! نمی توانیم فرم شما را بیابیم.